האם נהגים צעירים באמת חשופים ליותר סכנות?

קוגניציה ונהיגה | פסיכולוגיה | הגורם האנושי

נהגים צעירים וכמות תאונות 

האם הנהג הצעיר שונה מהנהג המבוגר? נמצא, כי מספרם של הנהגים הצעירים המעורבים בתאונות אינו פרופורציונלי לגודלם באכלוסיה, מצב הקיים במדינות רבות בעולם. נהוג לראות בבעיה זו שילוב של שני גורמים מרכזיים: הגיל הצעיר וחוסר הניסיון.

האבחנה בין שני גורמים אלו יוצרת מושג של כישורי נהיגה (יכולות ביצוע בזמן הנהיגה) וסגנון נהיגה (התנהגות בזמן נהיגה). כישורי הנהיגה, כמו למשל זמן תגובה לסכנה, משתפרים במהלך אימון. מחקרים בתחום הראו כי בהשוואה לנהגים מנוסים, הנהגים הצעירים הם בעלי זמן תגובה ארוך יותר. 

סגנון נהיגה 

סגנון נהיגה מתייחס להרגלי הנהיגה שמפתח נהג במהלך שנותיו כגון מעבר צומת באור צהוב, ביצוע עקיפות ועוד. ישנן ראיות כי קיימת נטייה בקרב נהגים צעירים, לאמץ לעצמם סגנונות נהיגה הטומנים בחובם לקיחת סיכונים רבה יותר – נהיגה מהירה, ואי שמירת מרחק מן הרכב שלפניהם. 

סוגים של נהגים צעירים 

יש לזכור כי על אף היותם של הצעירים קבוצת סיכון, הם אינם מהווים קבוצה הומוגנית: לא כל הנהגים הצעירים נוהגים באותה רמת הסיכון, וניתן לחלק אותם לתתי קבוצות לפי סגנון נהיגה. זוהו חמישה תתי סוגים של נהגים צעירים הנבדלים זה מזה במידת הביטוי של התנהגויות ועמדות לגבי נהיגה, בתכונות אישיות כלליות, ובעוינות ותוקפנות. כל תת קבוצה מגיבה באופן שונה למצבי חירום וסכנות בכבישים, ושונה מאחרות גם בחלוקת קשב במשימות בו זמניות. במלים אחרות, נהגים צעירים נמצאים על רצף לגבי כל אחת מן התכונות, מנמוך עד גבוה, כאשר תת הקבוצה הגבוהה ביותר היא הסוטה ביותר מהנורמה והנמוכה היא הכי פחות סוטה ממנה. דרך ניתוח של קבוצת הנהגים הצעירים ומאפייניה זוהתה קבוצת נהגים בעלי רמות גבוהות של תוקפנות בנהיגה, מהירויות תחרותיות, נהיגה לשם הפחתת מתח, חיפוש אחר ריגושים, תוקפנות ועוינות. היו אלו צעירים אשר דיווחו על רמות גבוהות של כעס ואי שקט, בהקשר של נהיגה כמו גם בתחומים אחרים. 

 

קידום בטיחות 

תכנית אימונים (ממוחשבת) שתפנה באופן ספציפי לטפל בבעיית התאונות בקרב נהגים צעירים וחדשים עשויה להיות יעילה: ניסיון שנעשה בסוף שנות התשעים ליצור תוכניות אימון מיוחדות לאכלוסית הצעירים, באמצעות מחשב, הראה כי ניתן לחזק כישורים של הערכת סיכונים. מכאן, שאין מניעה ליצור תכניות אימון לכל יכולת שהיא, בין אם היא קוגניטיבית או נטיה אישיותית, ולהביא את המשתמש לדרגת מומחיות. כל זאת תחת הנחה כי את השפעת האימון הזה בסביבת מחשב ניתן להעביר לנהיגה על הכביש.

כתיבת תגובה