כיצד נהיגה ופסיכולוגיה קשורים?

נהיגה | פסיכולוגיה | הגורם האנושי

פסיכולוגיה ותאונות דרכים

פסיכולוגיה, כמדע השואף להבין את התנהגותם של בני האדם, מציעה את תרומתה בתחומים רבים בהם היא מנסה להבין את מקומו של הגורם האנושי בהתרחשויות שגרתיות. בהקשר לסוגיית תאונות הדרכים, מעלה הפסיכולוגיה רעיונות דרכם יכול המידע בנוגע לאדם, לתרום להפחתת תאונות דרכים או אף למנוע אותן. 

עד היום, נערכו ועדיין נערכים ניסיונות רבים להעריך את חלקה של הטעות האנושית בהתרחשותן של תאונות, ובמקביל – מתקיים חיפוש אחר משתנים פסיכולוגיים שביכולתם לתרום למערכות תעבורה. 

התנהגות או תנאי כביש? 

בחינה של התרומה היחסית של גורמים שונים לתאונות דרכים, מעלה כי קיימת חשיבות עליונה לתרומתם של גורמים פסיכולוגים להתרחשות התאונות. מחקרים תעדו את ההתנהגות האנושית כגורם מרכזי בלמעלה ממחצית תאונות הדרכים שנבדקו. לעומת זאת, לבעיות הקשורות בתנאי הדרך ובכלי הרכב שהיו בשימוש באותה העת, נמצאו אחוזי תרומה נמוכים באופן משמעותי. ממצא נוסף הוא כי ישנם מקרים בהם התרחשות התאונה היתה תוצר משולב בין תנאי הסביבה והאדם המשתמש.

לקיחת סיכונים 

מה מוביל אנשים לבצע מעשים מסוכנים? מה גורם לאדם לערוך שיפוטים ולקבל החלטות שגויות בכביש? מחקרים הראו כי החלטות שגויות נלקחות בעיקר במהלך שנותיו הראשונות של נהג. כמו כן, נמצא קשר בין לקיחת סיכונים בנהיגה לבין תפיסה של אותם סיכונים. לקיחת סיכון נתפסת כפונקציה של גודל הסכנה, כפי שהנהג תופס אותה, ואמונתו ביכולתו להתמודד עמה בבטחה. אם כך, גורם מרכזי הוא תפיסה מוגזמת של הנהג את יכולותיו הקוגניטביות ושל יכולתו לשלוט ברכב.

פסיכולוגיה ושיעורי נהיגה 

בשני תחומים מרכזיים נדרשת הפסיכולוגיה בנוגע לנהיגה: הראשון, הצורך להבטיח כי האדם הינו בעל כישורים קוגניטיביים הכרחיים לצורך ביצוע מטלת הנהיגה ושיפור הנהיגה. השני, הצורך ליצור מצב בו האדם ימשיך ויתאמן על שימור ופיתוח כישורים קוגניטיביים אלו גם כאשר הוא כבר מורשה לנהוג בכלי. כמו מבחני התיאוריה, כך קיים צורך שנהגים חדשים יתאמנו באספקטים קוגנטיביים – מעבר לאימונים הסטנדרטיים הניתנים במסגרת שיעורי הנהיגה. זאת משום שקיימות משימות להן כמעט ולא ניתנת תשומת לב במהלך השיעורים. לאור השיעור הגבוה של תאונות דרכים בקרב נהגים חסרי ניסיון, עולה השאיפה להאיץ את קצב רכישת הניסיון טרם קבלת הרשיון, תוך אימון נוסף של הנהגים, מעבר לשיעורי הנהיגה, אשר בעזרתו הם ירכשו את הנסיון הדרוש להם בטרם ינהגו בכביש בזמן אמת.

כתיבת תגובה