המרכז לזיכרון ופיתוח יכולות קוגניטיביות - GemDrop


Find more free online flash games at Fupa.com

תרגיל קוגניטיבי מספר 2 -

הוראות: במשחק זה נראה קוביות בצבעים שונים מסודרים על המסך. תפקידנו הוא למצוא 3 קוביות זהות או יותר וללחוץ עליהן והקוביות נעלמות.
עלינו לנסות ו"לנקות" את המסך מכל הקוביות. לתשומת לב: ככל שנצליח להפיל רצף גדול יותר של קוביות מאותו סוג הניקוד ילך ויגדל. 

חשוב! גם אם אתם נהנים לשחק אנא הפסיקו לאחר הזמן המוצע ועברו לאימון הבא. תמיד תוכלו לחזור ולשחק לאחר האימון.

משך האימון: יש להתאמן במשחק כ6 דקות.

לאחר גמר המשימה לחץ על הX  בדף האינטרנט בו אתה נמצא כעת.