המרכז לזיכרון ופיתוח יכולות קוגניטיביות - IloveTraffic


Games | Games for your Website

תרגיל קוגניטיבי מספר 2-

הוראות
בכל שלב מופיע שירטוט של כבישים או צמתים ורמזורים השולטים על מעבר התנועה בהם. השליטה על מעבר התנועה היא בידיך. באמצעות העכבר אפשר להעביר את הרמזור מאדום לירוק ומירוק לאדום. בפעולה זו אתה מחליט אם  כלי הרכב יעצרו  או יעברו. עלייך לאמוד את אפשרויות המעבר של הרכבים החוצים.  אם קיים חשש להתנגשות בין כלי רכב החוצים את אותה צומת  עליך לעצור את תנועת הרכבים. אם אין סכנת התנגשות עליך לאפשר לרכבים לנוע בחופשיות.  זאת על פי אומדן המרחק וזמן התנועה של הרכבים הבאים ממול. לעיתים מתווספות מטרות נוספות ומתווספים רמזורים נוספים לפי ההיגיון הקיים בתנועה בדרכים.

משך האימון: יש להתאמן במשחק כ6 דקות.


לאחר גמר המשימה לחץ על הX בדף זה.