המרכז לזיכרון ופיתוח יכולות קוגניטיביות - Kaardion


Find more free online flash games at Fupa.com

תרגיל קוגניטיבי מספר 3 -

הוראותבמשחק זה ירחף כדור על המסך. אנו נדרשים למנוע מהכדור ליפול לרצפה על ידי "החללית" (הקו התחתון) וזאת בעזרת הזזת החללית ימינה ושמאלה בעזרת העכבר.  יש למנוע מהכדור ליפול לרצפה ועל הכדור לפגוע ולפוצץ את הקוביות הנמצאות למעלה. ככל שהכדור יפגע ביותר קוביות כך יעלה הניקוד שיתקבל. לתשומת לב: מדי פעם תופענה צורות שונות. כאשר הן פוגעות בחללית גודלה יכול להשתנות, יכולים להיווסף כדורים נוספים או יכול להיות שהכדור "נדבק" לחללית ועלינו לשחררו על ידי לחיצה על המקש השמאלי בעכבר. כמו כן תפקיד הצורות להסיח את דעתנו מהכדור. יש להקפיד ולשמור שהכדור לא ייפול.

משך האימון: יש להתאמן במשחק כ6 דקות.

לאחר גמר המשימה לחץ על הX בדף האינטרנט בו אתה נמצא כעת.