המרכז לזיכרון ופיתוח יכולות קוגניטיביות - Mahjong


Games | Games for your website

תרגיל קוגניטיבי מספר 2 -

הוראותעל לוח המשחק מסודרות קוביות רבות במגדל ובתפזורת. בין הקוביות תוכלו לזהות קוביות דומות וזהות. רק כאשר תלחץ עם העכבר על שתי קוביות זהות הן תעלמנה מהמסך. לעיתים תתגלה קובייה הנמצאת מתחת לקוביות שנעלמו. כאשר הקובייה נמצאת על המסך כשהיא מכוסה במעיין דוק אפור, משמע שאין היא ניתנת להסרה מפני שהיא תפוסה על ידי הקוביות הסובבות אותה. כאשר יוסרו אלו הסובבות אותה תוכל גם היא להיות מוסרת. המשחק מוגבל בזמן ויש לפעול במהירות. במידה ולא תספיק להסיר את האבנים לפני סיום הזמן, תחזור על אותו שלב פעם נוספת.
משך האימון: יש להתאמן במשחק כ6 דקות. 

לאחר גמר המשימה לחץ על הX בדף האינטרנט בו אתה נמצא כעת.