קוגניציה וגיל בהקשרים שפתיים

מאת אהוד שפירא

מחקרים בתחום הלמידה הוורבאלית, כוללים מספר משתנים שמטרתם ליצור את התנאים שיאפשרו להבחין בין ביצועי הנבדקים הנובעים כתוצאה מהבדלי גיל. משתנה המרווח (הזמן שעובר מרגע הצגת הגירוי ועד התגובה שנבחרה עבורו), הוא החזק והמשמעותי ביותר שנמצא כמשפיע על איכות הביצוע. לדוגמה- כאשר גדל מרווח הזמן לתגובה בלמידת סדרות, השיפור באיכות הביצוע אצל מבוגרים גבוה בהרבה מאשר אצל צעירים. השפעה דומה נצפתה גם במטלות של למידת קישורים אסוציאטיביים של זוגות פרטים. נמצא כי למידה זו השתפרה ככל שהיא נעשתה באופן איטי יותר. מעבר לכך, כאשר זמן התגובה הוגדר, נצפתה הלימה גבוהה בין הירידה בזמן התגובה הנדרש לירידה באיכות הביצוע.

הירידה באיכות הביצוע נובעת בעיקר מקצב הלמידה ולא מירידה ביכולת הקוגניטיבית. תנאי למידה המחייבים תגובה מהירה, או קצב לימוד מהיר, גורמים לא פעם לאנשים מבוגרים לוותר על למידת החומר. כמו כן, נמצא כי חומצות שומן בתאים (בתוך הפלסמה), מופיעות במינון גבוה אצל מבוגרים בתהליך הלמידה וזמן ממושך אחריו, כאשר הלמידה היא אינטנסיבית וזמן התגובה הנדרש קצר, או כאשר קצב הלמידה מהיר. הימצאות חומצות אלו בפלסמה במינון גבוה, מראה על רמת מתח הגבוהה מן הנדרש בעת תהליך הלמידה, היא משפיעה לרעה על הביצועים וגורמת לעייפות בשלב מוקדם של הלמידה.

עוד נמצא, כי מבוגרים מצליחים ללמוד ולהגיב במרווחים קצרים (בדומה לצעירים),כאשר הם נדרשים לכך (בעיקר בזכירת סדרות קצרות/זוגות פרטים). עם זאת, הם אינם נאותים להגיב מהר ומרווחי זמן ארוכים לתגובה על גירוי עדיפים עליהם. אצל מבוגרים נוטים להאריך את זמן התגובה אך לא את זמן הלמידה (קיימת השערה, כי חלק מהתארכות זמן התגובה, ניתן ליחס לקשרים רבים יותר הקיימים עבור כל גירוי בזיכרון של אדם מבוגר- שליפת המידע מן הזיכרון, עובר גם תהליך של סינון תלוי הקשר ולא רק זכירה). כאשר מגדילים את זמן הציפייה בין מתן הגירוי לזמן בו נדרש הנבדק להגיב, משתפרים הביצועים כתוצאה של יצירת לולאות זיכרון גדולות ואינטנסיביות יותר (פונולוגיה, שיום, קישור אסוציאטיבי וכיו"ב).

קיומם של הרגלי שפה טרומיים (קשורים לתבניות שפתיות והרגלי שפה שנרכשו בגיל צעיר), משפיעים על המוכנות ללמוד הקשרים מילוליים חדשים (אסוציאציות בין מילים ככה- זה/כזה- כאילו).ישנו קשר בין גיל והיכולת לזכור קישורים אסוציאטיביים בין מילים. ככל שאסוציאציה בין מילים מותאמת להרגלי השפה שנרכשו בגיל צעיר, כך הן תיזכרנה טוב יותר.

 

כתיבת תגובה