ציפי הורוביץ- קראוס, צביה ברניץ, מכון ספרה לחקר המוח ולקויות למידה- אוניברסיטת חיפה, ספטמבר 2009.

רקע 

דיסלקציה, מוגדרת כהפרעה קוגניטיבית המתבטאת בהפרעות הפענוח של צירופי האותיות והפיכתן למילים בעלות משמעות. מחקרים מעלים את הסברה, כי שגיאות קוגניטיביות מפוקחות על ידי מכניזם איתור/אבחון שגיאות, אותו ניתן לזהות במהלך ביצוע מטלות. מופעים של פעילות מוחית ביניהם קיים קשר ובאים לידי ביטוי, ניתן לראות בעת רישום גלי מוח – electroencephalogram – EEG. בחינה שנערכה על סטודנטים לבדיקת קיום פעילות המכניזם לאיתור שגיאות בעת מטלות שונות הקשורות בשפה (לרבות מטלת קריאה), הוכחה בשלב ראשוני יותר של המחקר. בין ביצוע שגיאה (ERN) לבין איתור ותיקון שגיאה (CRN), ניתן לצפות בתגובת גלי המוח הנעה בין 0 ל 160 מילי- שנייה.

החוקרות סוברות כי פעילות נמוכה של מנגנון איתור השגיאות, מקשה על דיסלקטים להיות מודעים לשגיאות אותן הם עושים וללמוד מהן. עוד מציעות החוקרות, כי מנגנון איתור השגיאות, מושפע מאופי פעולתו של זיכרון העבודה המגובל בקיבולתו ומן המהירות בה הנתונים הולכים לאיבוד – המגבלה בסנכרון מרכיבי הזיכרון בטווח הקצר, בטווח הארוך ובזיכרון העבודה, מקשה להשוות את המילים אותן קוראים עם מילים אותן יש לשלוף מזיכרון ארוך טווח, לצורך השוואה בעת עיבוד מידע. ככל שמורכבות המטלה הלשונית עולה, חלה ירידה בתפקוד מנגנון איתור השגיאות וקיים הבדל מובהק באיכות זיכרון העבודה בין קבוצת הדיסלקטים לקבוצת הביקורת.

בהסתמך על היחסים בין זיכרון עבודה לאבחון שגוי, בחנו החוקרות את השינוי שחל בקיבולת זיכרון העבודה של אדם בוגר הלוקה בדיסלקציה- היכולת לעשות שינויים בזיכרון העבודה, כתוצאה של אימון קוגניטיבי (באמצעות תוכנת מיינדפיט) וההשפעה של האימון על המכניזם של איתור/אבחון שגיאה (אבחון- זיהוי שגיאת איות – תפיסה שגויה של המילה המתקיים בעת הפעלת הלולאה הפונולוגית במהלך הקריאה).

מתודולוגיה:

27 אנשים המאובחנים כדיסלקטים ו 34 סטודנטים שהיוו קבוצת הביקורת- השתתפו במחקר לבחינת השפעת האימון הקוגניטיבי- אישי (תוכנת מיינדפיט) על קיבולת זיכרון העבודה.

האימון כלל:

  • זיכרון שמיעתי- הצגת צלילים בעלי שונות באורך הצליל, בקצב, בגוון ומנעד הצליל, אותם נתבקשו המתאמנים לזהות.
  • זיכרון חזותי- זיהוי אירוע בעל רצף ומרכיבים משתנים שנפתח בחלון מסוים במסך המחשב- כאשר מספר האירועים, התדירות והרצף משתנים מחלון לחלון.
  • משימה משולבת- תמונות וצלילים של עצמים הוצגו למתאמנים ברצף. על המתאמן היה לזהות את האובייקטים ולזכור האם הם הופיעו באופן חזותי או שמיעתי, כאשר הרצף משתנה בהתאם לרמת האימון.

מיד בתום 6 חודשי אימון, נעשה שימוש במתודולוגיית ERP ומדדים התנהגותיים לצורך השוואת התוצאות. נערך שימוש במהלך התקופה,ב 24 מערכי אימון מתוכנת האימון האישי- קוגניטיבי (מיינדפיט) המיועדת באופן ממוקד לשיפור מיומנויות זיכרון עבודה.

ממצאים:

  1. שתי קבוצות הנבדקים, השיגו שיפור מתוכנת האימון, כאשר השיפור בקבוצת הדיסלקטים היה באופן משמעותי גבוה יותר מאשר בקבוצת הביקורת.
  2. בקבוצת הדיסלקטים משרע/מרווח הספירה (ייצוג בינארי של פעילות גלי המוח), גדל מ 9.8463.15 ל 10.7963.03. אימון זיכרון העבודה הגדיל באופן משמעותי את מספר המילים הנקראות נכון במהלך דקה ב14.73%.  
  3. פעילות מוחית אצל אנשים בוגרים משתנה כתוצאה של אימון- הוכחות לכך ניתן לראות בגידול בקיבולת זיכרון העבודה ובמשרעת (מרווח התנודה בין הנמוך ביותר לגבוה ביותר), הקשורה למרכיבי טעות בשגיאות קריאה- כ 24.71%. כאשר המשרעת גדלה, אחוזי השגיאות במבחן סטיינברג קטנות.

מסקנות:

החוקרות מציעות שעל ידי הרחבת קיבולת זיכרון העבודה, יחידות מידע גדולות יותר נשמרות על ידי המערכת ובכך, מתאפשרת יכולת טובה יותר של איתור שגיאות בעת סנכרון זיכרון עבודה וזיכרון ארוך טווח- פעולת השוואה ועיבוד מידע לשוני (לולאה פונולוגית) וככל הנראה גם משתפר באופן מכריע התפקוד של מרכז הביצוע בתת יחידת זיכרון העבודה.

כתיבת תגובה