האם אימון קוגניטיבי ממוחשב יכול לעזור לילדים עם ADHD ?

תרגום וסיכום מאמר העוסק בטיפול בהפרעת קשב וריכוז ואימון קוגניטיבי

Klingberg, et al., 2005. Computerized training of working memory in children with ADHD – A randomized controlled trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.44' 177-186.

הסיכום והתרגום נעשה ע"י ד"ר פביאן ביטן

המחקר בודק את השפעת האימון הקוגניטיבי בעזרת מחשב, על התפקודים הניהוליים (executive functions) ועל סימפטומי ה-ADHD אצל ילדים עם הפרעת קשב. 

50 ילדים בני 7-12, מאובחנים כבעלי הפרעת קשב עם הפראקטיביות, השתתפו במחקר. 

הילדים לא היו מטופלים תרופתית בזמן המחקר. הילדים חולקו לשתי קבוצות.קבוצה אחת קבלה אימון קוגניטיבי בעוצמה גבוהה (high intensity-HI) וקבוצה שנייה קבלה אימון בעוצמה יותר נמוכה (low intensity-LI). 

האימון ה-HI כלל מטלות קשורות לזיכרון עבודה ולתפקודים ניהוליים אחרים בעזרת תוכנת מחשב שפותחה לצורך המחקר. רמת הקושי של המטלות עלתה על פי יכולתו של הילד. כך הוצגו בפניו אתגרים חדשים שעודדו אותו לשפר את תפקודים המנטאליים ואת זיכרון העבודה שלו. בנוסף, ביצוע המטלה דרשה קשב תמידי והנמכת רמת התנועתיות. כל אימון נמשך כ-45 דקות. 

האימון ה-LI היה דומה ל-HI אך רמת המטלות נשארה נמוכה, כך שהילדים בקבוצה זו לא היו מאותגרים לשיפור תפקודם המנטאלי. 

הילדים התבקשו לבצע לפחות 20 אימונים במשך 5 שבועות, בביתם. החוקרים פקחו על תוצאות כל אימון וכך אספו את הנתונים. 

על מנת להעריך את ההשפעה של האימון הממוחשב, כמה מדדים נמדדו, בניהם מדדים לזיכרון עבודה, לעכבת ההתנהגות (response inhibition), וליכולת לחשיבה לא מילולית. בנוסף, הסימפטומים של ADHD נרשמו על סמך דיווחי הורים ומורים. כל המדדים נאספו לפני תחילת הטיפול, מיד בסוף הטיפול ולאחר שלושה חודשים לסיום הטיפול.

תוצאות: 

1) מיד לאחר הטיפול, הילדים של קבוצת ה- HI הראו זיכרון עבודה טוב יותר באופן משמעותי מאשר הילדים בקבוצת ה-LI. טווח השיפור היה שווה לזו שהתקבל כתוצאה מטיפול תרופתי, על פי מחקרים קודמים. השיפור נשאר קבוע גם לאחר שלושה חודשים. 

2) ילדי קבוצת ה- HI קבלו תוצאות טובות יותר בבדיקת התפקודים הניהוליים האחרים (עיכוב התנהגות וחשיבה לא מילולית) לאחר הטיפול, מאשר ילדי קבוצת ה-LI. השיפור היה נראה גם אחרי שלושה חודשים. 

3) ההורי ילדי קבוצת ה- HI דיווחו על ירידה בסימפטומי ה-ADHD לאחר הטיפול ולאחר שלושה חודשים. הירידה הייתה משמעותית לגבי הסימפטומים הקשורים לקשב ופחות משמעותית לגבי ההיפראקטיביות. 

4) ההבדלים בין שתי הקבוצות לגבי הסימפטומים של ה- ADHD לא היו משמעותיים על סמך דיווחי המורים. 

סיכום: 

תוצאות המחקר מוכיחות שכ-20 שעות של אימון קוגניטיבי ממוחשב במשך 5 שבועות משפרות את זיכרון העבודה ואת התפקודים הניהוליים האחרים. השיפור היה ברור מיד בסיום הטיפול ונשאר גם לאחר תקופה של שלושה חודשים, כאשר הילד לא המשיך להתאמן. בנוסף. הייתה ירידה משמעותית בסימפטומים של ה-ADHD לפי דעתם של ההורים, למרות שירידה זו לא הייתה בולטת על פי המורים. רמת השיפור היה דומה לזו שהתקבל בהשפעת הטיפול התרופתי. 

המחקר הנוכחי מדגיש שאימון קוגניטיבי בעזרת תוכנות מחשב יכול להיות אמצעי התערבות יעיל לילדים עם ADHD.

כתיבת תגובה