טרשת נפוצה ואימון קוגניטיבי - סיכום מחקר

אימון קוגניטיבי אישי של חולי טרשת נפוצה מעלה את יכולת התפקוד הקוגניטיבי והדבקות במטרה בחולי טרשת נפוצה. שתיל, מצר, הורביץ ומילר- המחלקה הפסיכולוגית במרכז הפסיכולוגי ע"ש מקס סטרן, מכללת עמק יזרעאל וחברת קוגניפיט יקנעם

מאת אהוד שפירא

מטרות

מטרות המחקר היו לבחון את השפעת האימון הקוגניטיבי אישי (הנערך במחשב ביתי), על מהירות תגובת קשב וריכוז בעת ביצוע מטלות קוגניטיביות ודבקות במטרה (ביצוע המטלות), אצל חולים עם טרשת נפוצה (MS), תוך בחינת השפעתו של האימון על תפקוד קוגניטיבי.

רקע 

טרשת נפוצה, היא דלקת כרונית במערכת העצבים המרכזית (מוח, חוט השדרה), שתוצאותיה היא פגיעה מתמשכת הגורמת לנכות המחריפה עם הזמן. חולים הסובלים מטרשת נפוצה, מאופיינים במספר סימפטומים: בין 43% ל 65% סובלים מפגיעה מרחבית ביכולות הקוגניטיביות כמו מהירות עיבוד המידע, תפקוד ביצועי כשטף הדיבור, תפיסה תבניתית, יכולת תכנון, המשגה (הכללה/אבסטרקט) ועוד. נכון להיום, לא קיים טיפול פרמקולוגי לפגיעה במערכות התפקוד הקוגניטיבי הנובעת כתוצאה ממחלת הטרשת הנפוצה. כמו כן, אפשרות הטיפול/שיקום התפקוד הקוגניטיבי של החולה בעזרת תכנות מחשב לא כללה את השאלה- במידה והטיפול מתבצע בבית החולה, האם ועד כמה ידבק החולה בתוכנית האימונים והאם יזכור להתאמן כלל?

"מדדי השיפור הקוגניטיבי והדבקות במטרה הניתנים לתצפית ולהערכה, הראו כי אימון קוגניטיבי אישי הוא ישים ומשמש ככלי בעל ערך לשיפור מיומנויות קוגניטיביות ועידוד הפלסטיות העצבית של חולי טרשת נפוצה."

מתודה 

לצורך בחינת שאלה זו, נבחרו למחקר נבדקים שחולקו לשתי קבוצות: קבוצה של 59 משתתפים שיתאמנו בביתם בעזרת מחשב וקבוצת ביקורת המונה 48 משתתפים. קבוצת המתאמנים, תורגלה שלוש פעמים בשבוע למשך 12 שבועות וקבוצת הביקורת לא תרגלה בכל אימון שהוא. כלל המשתתפים עברו הערכת תפקוד נוירו- פסיכולוגי (N-CPC) בתחילתו של המחקר ובסופו.

ממצאים 

בקבוצה המתאמנים כ 42 משתתפים (71.2%), התמידו באימון ונשארו נאמנים ללוח הזמנים, ו 22 מתוכם (37.3%), השלימו כליל את תוכנית האימונים בצמוד למשטר אימונים כולו. המשתתפים בקבוצת הביקורת, נתנו הסכמתם לעבור הערכה מחודשת ב N-CPC. 24 נבדקים בקבוצת המתאמנים (50.0%), הראו שיפור משמעותי לעומת התוצאות שהושגו על ידי קבוצת הביקורת בשלוש קטגוריות זיכרון המבוסס על יכולות קוגניטיביות (זיכרון כללי, זיכרון עבודה חזותי וזיכרון עבודה מילולי). חקירת "פוסט הוק" של נתוני N-CPC (בחינת מצב של אפשרות לכשל לוגי בו רצף של שני אירועים האחד אחרי השני, מוביל להנחה שגויה כי האירוע הראשון הוא סיבת התרחשותו של האירוע השני), הראתה כי אימון קוגניטיבי היה קשור גם עם מהירות שיום (מתן שם לאובייקט בהתייחס לקטגוריה/מושג אליו הוא משתייך), מהירות זיכרון אינפורמטיבי , מיקוד קשב ורמת הדריכות הויזואו- מוטורית (מהירות התגובה הקשורה בגירוי ממידע חזותי).

מסקנות 

מדדי השיפור הקוגניטיבי והדבקות במטרה הניתנים לתצפית ולהערכה, הראו כי אימון קוגניטיבי אישי הוא ישים ומשמש ככלי בעל ערך לשיפור מיומנויות קוגניטיביות ועידוד הפלסטיות העצבית של חולי טרשת נפוצה.

 

כתיבת תגובה