הפרעת שינה כרונית ותפקוד קוגניטיבי - סיכום מחקר

איריס חיימוב ועינת חנוכה, המחלקה למדעי ההתנהגות, מכללת עמק יזרעאל, יעל הורוביץ המחלקה ללקויות למידה, אוניברסיטת חיפה – 2008

הפרעת שינה כרונית, והידרדרות בתפקוד הקוגניטיבי, מופיעים בסמיכות בקרב אנשים מבוגרים. מחקר זה חושף את הקשר בין חוסר שינה (הפרעות ונדודי שינה) ושינויים בתפקוד הקוגניטיבי בקרב אנשים מבוגרים. מחקר האוכלוסייה משווה בין קבוצה של 64 מבוגרים ללא הפרעות שינה ו 35 מבוגרים הסובלים מהפרעות שינה. היכולות הקוגניטיביות של כלל המשתתפים, נבחנו והוערכו על ידי תוכנת המחשב של חברת קוגניפיט על ידי תוכנת מיינדפיט. מתוך חמש קטגוריות של תפקוד קוגניטיבי, מבוגרים הסובלים מהפרעות שינה, הראו תוצאות נמוכות מקבוצת המבוגרים הישנים היטב בלילה. הבדלים מובהקים נראו במיוחד הערכת זמן, תפקוד ביצועי, משרע זיכרון חזותי לסמנטיקה (דקויות הגדרה). הממצאים מצביעים על כך שלהפרעת שינה ישנה כנראה השפעה מכרעת על מספר תפקודים קוגניטיביים בקרב אוכלוסיית מבוגרים. (רוחב היריעה של הזיכרון הכללי), קשב ממוקד מטרה ואינטגרציה בין מידע. 

רקע 

הפרעת ונדודי שינה הן תופעה הנצפית בקרב אוכלוסייה מבוגרת. קיימות מספר סיבות להופעתה של הפרעת השינה. בהסתמך על נתונים מחקריים, בקרב אוכלוסיית המבוגרים סובלים מהפרעת שינה בין 20% ל 50% ואחוז הנשים גבוה משמעותית מאחוז הגברים. שכיחותה של הפרעת השינה עולה מגיל 60 ומעלה, כאשר היא מתבטאת בירידה משמעותית באיכות השינה, במספר שעות השינה וביעילותה. הפרעות שינה נובעות בין השאר, מבעיות רפואיות המופיעות עם הגיל (בעיות נשימה, כאבים וכיו"ב) ומתופעות הלוואי הנגזרות מן השימוש בתרופות (חומרים כימיים המשפיעים על חילוף החומרים בגוף). הפרעת שינה, עלולה גם לגרום להחרפתן או יצירתן של בעיות רפואיות (עליה בלחץ הדם, עצבנות, אירועי לב ועוד). מחקרים מראים, כי הקשר בין הפרעות ונדודי שינה לבין ירידה בתפקוד הקוגניטיבי, אינו חד משמעי. 

מטרת המחקר הנוכחי, היא לבחון קשר ואף סיבתיות בין הפרעות שינה כרוניות וירידה בתפקוד קוגניטיבי באוכלוסיית מבוגרים. הנחת החוקרים היא, שהפרעות ונדודי שינה קשורים באופן עצמאי עם הידרדרות לא פרופורציונאלית ביכולת התפקוד הקוגניטיבי ושמטלות קוגניטיביות מורכבות הדורשות רמת תפקוד גבוהה (קשר מתמשך עם מטלות קשב וריכוז), יצביעו באופן מובהק יותר על הקשר בין הפרעות ונדודי השינה לבין רמת התפקוד הקוגניטיבי.

מתודה

36 גברים ו 63 נשים בגיל ממוצע של 72 שנים, נבחרו להשתתף במחקר. כולם עברו שאלון ככלי של בריאות בכדי לוודא כי הם יוכלו לעמוד במבחן מטלות קוגניטיביות מבלי שבעיות אקוטיות (אובדן ראייה, או שמיעה), או לחלופין נטילת תרופות המשפיעות על תפקוד המערכת העצבית (תרופות הרגעה, נוגדי דיכאון וכד'), יהוו משתנה לא ידוע/מתערב שעלול לפגום באובייקטיביות המחקר. מעבר לכך, הוצאו מן המחקר משתתפים הסובלים מבעיות בריאותיות כסוכרת, סרטן,דיכאון, מחלות נפש ועוד. כלל הנבדקים עברו שאלון להגדרת איכות השינה שלהם (על פי קריטריונים מוכרים), בכדי שאפשר יהיה לשייכם לאחת משתי הקטגוריות- הפרעת שינה/שינה רגילה.הנבדקים נדרשו לבצע מטלות קוגניטיביות בתוכנה לאימון קוגניטיביי:

  1. שיום- מתן שם לתוכן ויזואלי שחשף לזמן קצר (האות הראשונה במילה של אובייקט מתמונה).
  2. מיומנות פסיכו- מוטורית – מעקב אחר אובייקט הנע על המסך (בעזרת העכבר), בכיוונים שונים.
  3. משרע זיכרון- זכירת פרטים הבאים ברצף זה אחר זה, כאשר מרווח הזמן בין הפרטים משתנה (גם ברצף הפוך).
  4. אינטגרציה בין מידע חזותי לסמנטי (מטלות סטרופ- התניות צבע מול התניות מילוליות).
  5. הערכת זמן- הערכת משך תצוגת גירויים חזותיים וקוליים (איזו חשיפה ארוכה יותר, כאשר הגירויים מופיעים זה אחר זה).
  6. קשב מתמשך- מעקב אחר אובייקט המופיע במקומות שונים (על פי רצף לוגי), עם או בלי מסיחי דעת.
  7. תפקוד ביצועי- תכנון מעבר של מבוכים (זמן תכנון מול זמן ואיכות הביצוע).

הנבדקים ביצעו את המטלות במחשב הביתי שלהם בשעות אחר הצהריים, באופן מיטבי כאשר השפעת השעון הביולוגי על איכות הביצוע נמצאת תחת בקרה. 

ממצאים 

השימוש בתוכנה לצורך המחקר מאפשרת לראות כי אנשים ששנתם תקינה עולים ברמת ביצוע של מטלות קוגניטיביות (אינטגרציה של מידע חזותי ומילולי, קשב ממוקד מטרה, קשר עין יד, תפקוד ביצועי, משרע זיכרון ועוד), על ביצועי אנשים הסובלים מהפרעות שינה. עם זאת, ניתוח מקדמי מראה כי אין הבדל בזמן התגובה בכל הקטגוריות (עם או בלי מסיחי דעת), בין מבוגרים הסובלים מהפרעות שינה ובין אלו ששנתם תקינה. 

מסקנות 

ניתן לראות קשר ברור בין הפרעות ונדודי שינה לבין הידרדרות ברמת הביצועים הקוגניטיביים.

כתיבת תגובה